Zorg voor elkaar

zorg voor elkaar
De Trynwâlderein wil dat ouderen tot aan hun dood goed verzorgd in de Trynwâlden kunnen blijven wonen. Dat vraagt zorg voor elkaar. Zorg die welzijn bevorderd. Dat lukt alleen als degene die zorg ontvangt dit ook zelf als een bijdrage aan welzijn ervaart. Goede afstemming is daarom een voorwaarde. Door vrijwillige ‘Zorg voor elkaar’ ontstaan op welzijn gerichte relaties. Als de gezondheid van mensen afneemt, en er intensievere zorg nodig is, krijgen die relaties extra betekenis.

Trynwâlderein ondersteunt

Een zorgafspraak binnen de relatie ‘zorgvrager & zorgbieder’ is altijd een afspraak op vrijwillige basis. Een afspraak die het welzijn van beiden bevordert. Trynwâlderein wil het maken en uitvoeren van deze onderlinge afspraken ondersteunen en stimuleren. Trynwâlderein wil zorgvragers en zorgbieders ‘van dienst zijn’. Zij staan centraal. Zij realiseren ‘Zorg voor elkaar’. Zij verdienen goede ondersteuning. Naast ondersteuning rondom individuele zorgvragen wil Trynwâlderein ook actief worden met op welzijn gerichte groepsactiviteiten. Hierbij denken we aan muziek, fietsen, wandelen, cursussen, zang, lezingen, toneel, discussie-avonden, uitstapjes enz..

Hoe organiseer je ‘Zorg voor elkaar?’

‘Zorg voor elkaar’ kent in de Trynwâldster dorpsgemeenschappen een lange traditie. De toename van ouderen tot aan 2050, en de verwachte afname van zorgaanbod, vraagt naar nieuwe mogelijkheden om deze ‘Zorg voor elkaar’ goed te organiseren. Relatievorming tussen inwoners blijft de kern. Nieuwe technieken (zoals de Bining-app) kunnen behulpzaam zijn bij het leggen van contact tussen zorgvrager en zorgbieder. In onderstaand schema proberen we weer te geven hoe afstemming tussen Vraag & Aanbod binnen Trynwâlderein-verband zou kunnen verlopen. In onderstaand voorbeeld is de totstandkoming van groepsaanbod buiten beschouwing gelaten, het gaat hier om individuele zorgvragen.

Wat kan het opleveren

 • Dochter Irene uit Maastricht regelt telefonisch dat haar moeder naar de kerkdienst kan.
 • Buurtzorg Trynwâlden vindt vrijwillige hand- en spandiensten aan de Keatsje Muoi Wei.
 • Gooitske vindt op zaterdagochtend 3 vismaten (en vervoer naar haar visstek).
 • In Aldtsjerk worden per 1 mei 2021 4 bedden voor intensieve ouderenzorg gerealiseerd.
 • Jan duwt Piet in rolstoel naar biljart. Jan’s robot maait (geprogrammeerd door Piet) zijn gras.
 • Tijdens de langdurige ziekte van beppe Richt komt er om de dag bezoek.
 • Omar Husseini leert Fries en schaatsen van Fokke Tjelpstra en dochter.
 • Angela Dol neemt stukje huishouden over van Gerke die aan dementie lijdt.
 • Wiebe in Ryptsjerk belt aan bij buurvrouw de Vries als haar gordijnen weer dicht blijven.
 • Jan’s stem (PVV) gaat niet verloren, buurtgenoot Antsje (GrienLinks) haalt zijn machtiging op.
 • De bewoners van De Herbergier in Wyns gaan met MVT een visje eten in Lauwersoog.
 • Samen met de familie wordt het afscheid van Tjalling in Oentsjerk voorbereid.
 • De 4 sopranen voor ’t Knarrenkoor Trynwâlden’ (KT) zijn binnen 48 uur gerekruteerd.
 • De enquete ‘Welke zorg is straks nodig?’ wordt 1 mei verspreid en 1 juni opgehaald.
 • De plannen voor het Trynwâldster Hospice zijn naar de gemeente gestuurd.

Wat vind je van deze plannen?

Onze plannen zijn niet in beton gegoten en slagen alleen als we voldoende draagvlak krijgen. Dat lukt alleen als we rekening houden met de mening van Trynwâldsters. Geef daarom je mening op onze meedenk-pagina.