Trynwâlderein gaat door!

Trynwâlderein gaat door

Binnen een meningsvormingstraject heeft Trynwâlderein in 2020 informatie verspreid. In nauwe samenwerking met KEaRN zijn meningen van inwoners opgehaald en was er contact met  maatschappelijke organisaties. In januari 2021 hebben we een onderzoek naar de inzet van vrijwilligers afgerond.

Er is draagvlak

In reactie op onze onderzoeksvragen gaven in totaal 157 mensen aan actief aan ‘Zorg voor elkaar’ te willen bijdragen.  Zij verstrekten ons hun contactgegevens. Een klein gedeelte daarvan wil met name hulp ontvangen.  De opgehaalde meningen benadrukken dat er kans van slagen is als we ons op welzijn richten en actieve verbinding blijven zoeken met met inwoners en initiatieven die al veel ervaring met ouderenwelzijn hebben. Welzijns- en zorgorganisaties reageren in gesprekken positief. Diverse instanties zijn bereid subsidie te verstrekken om het meningsvormingstraject mogelijk te maken. Na positief advies van ons platform is eind januari vastgesteld dat er voldoende draagvlak is om het ouderen-voor-ouderen netwerk stap voor stap te gaan opbouwen. Voorwaarde is wel dat we actief verbinding blijven zoeken

Ervaring opdoen

In 2021 willen we praktische ervaring opdoen. Dit door te starten met ouderen die meer contact met elkaar willen maken. Met behulp van de volgende vragen willen we uitzoeken hoe we goed kunnen aansluiten bij wat zij willen:

– Welke ouderen hebben behoefte aan meer contact met anderen?
– Op welke manier(en) willen ze dit contact invullen?
– Hoe kunnen hiervoor onderlinge afspraken worden gemaakt?
– Leveren die afspraken op wat ouderen willen?

Ook de mogelijke rol van ‘ferbiners’ bij het maken en evalueren van onderlinge afspraken willen we duidelijk krijgen. Zodra we voldoende ervaring hebben opgedaan zullen we ons richten op andere vormen van ‘voor elkaar van betekenis zijn’. Trynwâlderein kan zo stap voor stap worden uitgebouwd. Over deze aanpak laten we ons in maart door het platform adviseren.

Andere zaken die we in 2021 aandacht zullen geven

  1. We zoeken financiering voor de opstart. Zo hebben we o.a. een aanvraag bij het Iepen Mienskipsfûns ingediend.
  2. We gaan een hechte organisatie opbouwen. In samenwerking met Stenden University wordt gezocht naar een ons passend organisatiemodel waarmee we Trynwâlderein zelfvoorzienend kunnen maken.
  3. We openen diverse communicatie-kanalen om intensief met inwoners te kunnen communiceren over ouderenwelzijn en wat zij hierin voor elkaar kunnen betekenen.
  4. Op basis van praktijkervaring gaan we op zoek naar software die ons kan helpen contact met elkaar te leggen en de resultaten daarvan te evalueren.
  5. We blijven intensief samenwerken met ‘Platform Trynwâlderein ’ dat ons adviseert.