Voorzieningen

Trynwâlderein zet zich in voor voldoende voorzieningen op het gebied van Welzijn & Zorg. We zoeken samenwerking met organisaties die invloed hebben op het aanbod van Welzijn & Zorg in de Trynwâlden. Dagbesteding en ontmoetingsplekken staan hoog op ons wensenlijstje.

Via ‘Platform Trynwâlderein’ hebben we maandelijks contact met dorpsbelangen, huisartsenmaatschap Trynwâlden, Maatschappelijk Vervoer Trynwâlden, de Senioren Adviesraad en de Protestantse Gemeente Trynwâlden.

Binnen het project ‘Synergie in de Trynwâlden’ werken we vanuit burger-perspectief mee aan het verbeteren van de samenwerking tussen welzijns- en zorgorganisaties, professionele hulpbieders, informele hulpbieders, de gemeente Tytsjerksteradiel en de zorgverzekeraar.

Via Datafryslân zijn we als lokaal ouderen-netwerk betrokken bij de ontwikkeling van het ‘Fries Venster Thuiswonende Ouderen’ dat via een internet-dashboard inzicht wil geven in te verwachten ontwikkelingen en sturingsmogelijkheden m.b.t. zorg, welzijn en wonen tot aan 2050. Ook hier proberen we een bijdrage te leveren vanuit het perspectief van ouderen zelf.

We zijn betrokken bij het testen van de Bining-app. Met deze app, in nauwe samenwerking met Trynwaldsters ontwikkeld, kunnen inwoners van de Trynwâlden via smartphone of computer op een erg gemakkelijke manier gezamenlijke activiteiten plannen, contact leggen, bekendheid aan een activiteit geven en hulp vragen en/of aanbieden.

Op het het gebied van Welzijn werken we nauw samen met KEaRN en helpen we mee bekendheid te geven aan initiatieven als Cyberbeppe. KEaRN ondersteund ons, in relatie tot de ‘Sociale basis’ met professioneel advies op allerlei gebied.