Méér zorgbehoefte, minder personeel….

In de Trynwâlden wonen in 2020 ongeveer 2000 mensen van 65 jaar en ouder. Dat is bijna 25% van de inwoners. Vergeleken met de rest van Nederland is dat veel. Gemiddeld is momenteel zo’n 18% van de bevolking ouder 65 jaar of ouder. We zijn in de Trynwâlden dus al met al vrij oud.  En er komen steeds meer ouderen bij. Hoe dat precies in de komende 30 jaar uitpakt is niet zeker. Wel kunnen we door dit relatief grote aantal ouderen in de Trynwâlden waarschijnlijk goed voldoen aan onderstaande voorspellingen ( zie ook: Toekomstvoorspelling 2018)

In de komende 20-30 jaar:

 • Komen er ouderen met meerdere ernstige aandoeningen
 • Verdriedubbelt het aantal 90-jarigen
 • Worden vier keer zoveel mensen als nu ouder dan 100 jaar
 • Verdubbelt het aantal ouderen dat geen regie meer over het eigen leven kan houden
 • Verdubbelt het aantal mensen dat intensieve dementiezorg nodig heeft (ZZP5)
 • Wordt dementie de hoofdoorzaak van sterven
 • Verdubbelt het aantal mensen met artrose (botontkalking)
 • Daalt het aantal beschikbare mantelzorgers (van 50-64 jaar oud) per 85-jarige van 10 naar 4
 • Voelen steeds meer ouderen zich tot hun 75e fit en gezond
 • Neemt de vraag naar huisartsenzorg, thuiszorg, extramurale zorg door specialisten ouderengeneeskunde en acute zorg sterk toe.
 • Nemen bestaande personeelstekorten in de ouderenzorg en (wijk)verpleging, zonder ingrijpen, drastisch toe.
 • Loop het aantal mensen dat in de zorg werkt op van 1 op de 7 werkenden naar 1 op de 4 werkenden.