Startbijeenkomst uitgesteld

Het bestuur van Trynwâlderein heeft helaas moeten besluiten het startevenement op 27 november a.s. af te gelasten c.q. uit te stellen tot volgend jaar. Gelet op de coronamaatregelen kunnen we er niet het feest van maken dat we zouden willen. En we willen natuurlijk niet dat onze gasten risico’s lopen. Maar: wat in het vat zit verzuurt niet. We gaan de komende tijd verder met waar we mee bezig zijn We houden jullie middels de nieuwsbrieven etc. op de hoogte van de vorderingen. De meer dan 100 gasten die zich inmiddels al voor het startevenement hebben ingeschreven worden persoonlijk ingelicht.