Onderzoeksresultaten zijn binnen

onderzoeksresultaten

De onderzoeksresultaten zijn binnen. In de 2e week van december 2021 zijn in de Trynwâldster dorpen ongeveer 3200 kaarten met 4 onderzoeksvragen huis-aan-huis verspreid. De verspreiding vond plaats via FRL-verspreidingen. De periode dat antwoord kon worden gegeven was van 14 december 2021 t/m 14 januari 2021. In ieder dorp was een inleveradres voor de kaarten. In verband met corona konden de inzameldozen niet op alle gewenste plekken worden geplaatst. De vragen konden ook online worden beantwoord. In dit bericht de reacties en de antwoorden op onze vragen.

Doel onderzoek

Middels de onderzoeksvragen wilde Trynwâlderein wat zicht krijgen op de bereidheid van vrijwilligers om zich voor Trynwâlderein in te zetten. Daarnaast wilden we zicht te krijgen op de behoefte aan onderlinge hulp. Een belangrijk nevendoel, het verzamelen van minimaal 70 contactgegevens van mensen die actief aan Trynwâlderein zouden willen deelnemen, is behaald. Er bleken 157 mensen bereid hun contactgegevens te delen.

Reacties

Totaal aantal reacties: 294 ingevulde kaarten
Online ingevuld: 148
Schriftelijk ingevuld (via kaart): 146

Opvallende tellingen

  • 208 (71%) mensen geven aan dat ze nu, of in de toekomst hun kennis/ervaring voor ouderen willen inzetten (of dat al te doen)
  • 172 (59%) mensen geven aan daar ook tijd voor te hebben
  • 196 (67%) mensen maken al gebruik van vrijwillig zorg of willen daar gebruik van maken
  • 157 (53%) mensen geven aan dat we contact met hen mogen opnemen

Reacties per dorp

 

Onderzoeksresultaten

onderzoeksresultaten Trynwâlderein

onderzoeksresultaten

Trynwâlderein onderzoeksresultaten

onderzoeksresultaten vraag 4