Studentenonderzoek Trynwâlderein

V.l.n.r.: Tom Keuning, Edser Stuursma, Jorn Bok, Ido de Vries en Stefan Garcia.

Trynwâlderein heeft de hand uitgestoken naar studenten van de Thorbecke Academie. Deze handreiking biedt ons de gelegenheid voor een onderzoek naar het ouderen-voor-ouderen netwerk dat Trynwâlderein wil opzetten. Een netwerk waarbinnen ouderen elkaar hulp kunnen vragen en/of bieden. Wij willen ons onderzoek hier graag even kort introduceren.

Hulpvraag & Hulpaanbod

Wij zijn vijf studenten van de Thorbecke Academie die de opleiding Bestuurskunde volgen. Met meer dan gewone interesse volgen wij de ontwikkelingen rondom het ouderen-voor-ouderen netwerk van Trynwâlderein. Het onderzoek gaat over de verhoudingen tussen hulpvraag en hulpaanbod binnen het beoogde netwerk. Tijdens een eerste inventarisatie bleek dat er meer hulp wordt aangeboden dan er wordt gevraagd. Het doel van ons onderzoek is om te achterhalen welke factoren hier op van invloed kunnen zijn . Dit wordt gedaan door middel van literatuuronderzoek en interviews.

Buurtbinding en Zorgnetwerken

Op dit moment zijn wij vooral bezig met het onderzoeken van de literatuur omtrent dit fenomeen. Gebleken is dat er verschillende factoren van invloed kunnen zijn. Eén van deze factoren is de buurtbinding. Dat betekent dat de relatie tussen de mensen in een buurt van belang is voor de vraag en het aanbod van zorg. Ander onderzoek toont aan dat ouderen steeds langer zelfstandig willen bijven wonen. Bestaande zorgnetwerken kunnen dan voor de toekomst van belang blijven.

Wie wil met ons in gesprek?

Voor ons onderzoek willen wij graag in contact komen met ouderen in de Trynwâlden. We willen met hen in gesprek over het vragen en/of bieden van hulp binnen het beoogde ouderen-voor-ouderen netwerk. Bent u oudere en wilt u met ons over dit onderwerp praten, dan kunt u contact met ons opnemen via het volgende mailadres: onderzoek.trynwalderein@gmail.com of door het invullen van het formulier hieronder. We nemen dan per mail of telefoon contact met u op. Wij zien uw reactie graag tegemoet. Uiteraard wordt uw privacy gewaarborgd.