Onderzoek ‘Zorg voor elkaar’

onderzoek zorg voor elkaar

Op 16 december a.s. startte in alle dorpen van de Trynwâlden het onderzoek ‘Zorg voor elkaar’ naar de inzet van vrijwilligers. Onderzocht wordt hoeveel inwoners zich op vrijwillige basis voor ouderenwelzijn inzetten of dit willen gaan doen. Burgerinitiatief Trynwâlderein, dat het onderzoek uitvoert, wil dat ouderen, tot hun laatste dag, goed verzorgd binnen de Trynwâldster gemeenschap kunnen blijven wonen. De 4 vragen kunnen ook online worden ingevuld op https://trynwalderein.nl/onderzoek

De komende 20 jaar groeit het aantal ouderen fors. De vraag naar intensieve zorg verdubbelt. Tegelijkertijd wordt een afname van professioneel zorgaanbod verwacht en verdwijnen er in de Trynwâlden voorzieningen op het gebied van Zorg & Welzijn. De roep om meer vrijwilligers klinkt steeds luider. Onder het motto ‘Zorg voor elkaar’ wil Trynwâlderein eenvoudige onderlinge hulp makkelijker maken en de samenwerking tussen vrijwilligers onderling en met professionals ondersteunen.

Vrijwilligerswerk staat steeds duidelijker op de agenda (zie ook https://vrijwilligerswerk.nl). Nu de financiering van welzijnsvoorzieningen afkalft neemt de noodzaak om daarvoor vrijwilligers in te zetten jaar na jaar toe. Dat is vol te houden als we allemaal een beetje doen en daarnaast belangen van vrijwilligers goed behartigen. Veel handen maken licht werk! Dat vraagt om een organisatie die ook gebruik weet te maken van mensen die af en toe iets willen bijdragen maar liever geen tijdgebonden vaste verplichtingen aangaan.

Op woensdag 16 december valt een kerstkaart met 4 vragen in elke Trynwâldster brievenbus. De antwoorden kunnen op tal van plaatsen worden ingeleverd. De vragen kunnen ook online worden beantwoord (www.trynwalderein.nl/onderzoek).

De resultaten van et onderzoek ‘Zorg voor elkaar’ worden eind januari 2021 bekendgemaakt. Dan wordt duidelijk of er voldoende draagvlak bestaat voor een Trynwâldster ondersteuningsorganisatie voor en door vrijwilligers. Een organisatie die ‘Zorg voor elkaar’ gemakkelijker en aantrekkelijker kan maken. Trynwâlderein richt zich daarbij met name op de tijd, kennis en ervaring van de groeiende groep actieve ouderen.