Nieuwsbrief Maart 2021

Trynwâlderein: vóór ouderen, dóór ouderen

Dit is inmiddels de 7e nieuwsbrief van Trynwâlderein. In een nieuwe jasje deze keer. Na ons besluit door te gaan ligt de nadruk nu op het uitbreiden en opbouwen van ons ouderen-voor-ouderen netwerk. We zoeken contact met ouderen die zich willen aansluiten. Bent u actief op het gebied van ouderenwelzijn? Wilt u actief worden? Bent u mantelzorgen of vrijwilliger? Bent u betrokken bij ‘Sociale activiteiten’ die zich op ouderenwelzijn richten? Wilt u actief worden op het gebied van ouderenwelzijn? Neem dan contact met ons op. Samen kunnen kunnen we er aan werken dat ouderen tot aan de laatste dag in de Trynwâlden kunnen blijven wonen! Zie onze contactgegeven onderaan deze mail.

De Trynwâlderein-krant

Op woensdag 24 maart wordt de eerste krant van Trynwâlderein huis-aan-huis verspreid. In deze krant staat ouderenwelzijn centraal. We hopen dat de krant er aan bijdraagt dat er in de komende jaren een hecht Trynwâldster ouderen-voor-ouderen netwerk ontstaat. U kunt de krant hier online bekijken en downloaden. Onze krant wordt tegelijkertijd met ‘Huis aan Huis’ en Actief bezorgd (de buitengebieden bezorgen we zelf in de komende 2 weken). HEEFT U ONZE KRANT NIET ONTVANGEN? Mail ons via het contactformulier uw postcode en huisnummer. Dan brengen we een exemplaar.

‘Sociaal netwerk’ en voldoende voorzieningen

Trynwâlderein wil dat ouderen tot hun laatste dag in de Trynwâlden kunnen blijven wonen. Te midden van familie en vrienden. Ja, we leggen de lat hoog. Maar met ‘Zorg voor elkaar’, belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding kunnen we het voor elkaar krijgen. Stap voor stap. Zorgorganisaties leggen, net als de overheid, steeds meer verantwoordelijkheid bij het individu. Als je ouder wordt vraagt dat een stevig sociaal netwerk van familie en vrienden. Zonder zo’n netwerk sta je al snel op achterstand. Als professionele zorg nodig wordt kan zo’n netwerk worden aangevuld met zorgverleners. Bij 24-uurszorg vraagt dat vaak om extra voorzieningen. Trynwâlderein zet zich in voor het versterken van het sociaal netwerk van ouderen en op uitbreiding en behoudt van lokale voorzieningen voor welzijn en zorg.

Samenwerken & Verbinding

We zijn blij met alle hulp en steun die we bij de opbouw van dit netwerk ontvangen. Steun van KEaRN. Van kritisch meedenkende professionals, vrijwilligers en adviesorganen binnen het ‘Sociaal Domein’. Steun van studenten die een film voor ons maken. Van weer andere studenten die een passende organisatievorm helpen zoeken. De financiële steun. De professionals en organisaties op het gebied van Welzijn & Zorg die samenwerking aanbieden. De steun van jongeren en ’toekomstige ouderen’. De adviezen van contactpersonen van zo’n 12 maatschappelijke organisaties (incl. dorpsbelangen). Ons ouderen-voor-ouderen netwerk is door deze samenwerking nauw met de samenleving verbonden.

Wij zoeken

Wij zoeken mensen die af en toe, of regelmatig, aan de opbouw van ons ouderen-voor-ouderen netwerk willen meewerken.

  1. Ynsetters (inzetters): Ouderen die voor elkaar van betekenis (willen) zijn. Óf door praktische steun te vragen. Óf door praktische steun te bieden. Óf door beide te doen. Voor elkaar van betekenis zijn hoeft niet veel tijd te kosten.
  2. Ferbiners (verbinders): Inwoners die goed kunnen luisteren en het leuk vinden om mensen met elkaar in contact te brengen.
  3. Vakmensen met ervaring en/of kennis op het gebied van communicatie en organisatie.
  4. Sympathisanten die (nog) geen tijd hebben om actief te zijn maar Trynwâlderein een warm hart toedragen.

Wilt u eerst meer weten? Gebruik ons contactformulier en we bellen u.
Wilt u zich als deelnemer aanmelden? Gebruik ons deelnameformulier en we bellen u.

 

Vragen? Ideeën? Kritiek?

Neem contact op met de Trynwâlderein. Dat kan als volgt:

Bel ons
Dick Provoost (06 4783 6787)
Harke Heida (06 1119 1720)
Mieke van Heeringen (06 1018 1247)
Niek Hagoort (06 2217 2824)|Wieke Stormer (06 3820 1008)

Nodig ons uit: Bel of neem contact op via het Contactformulier
Mail ons: via ons Contactformulier