Organisatie

meningsvorming ouderenzorg

Vanaf oktober 2019 is geprobeerd om ‘Noflik Wenje’, een woonvorm voor mensen met dementie, voor de Trynwâlden te behouden. Het ‘Platform Noflik Wenje moat bliuwe!’ speelde hierin een belangrijke rol. ‘Noflik Wenje’ is per 1 mei verder gegaan als ‘Fidesta Noflik Wenje’. In deze  nieuwe opzet zijn echter minder bedden voor mensen met dementie beschikbaar. Wij willen dat ouderen, tot aan hun dood, verzorgd in de Trynwâlden kunnen blijven wonen. Eind mei is besloten om ‘Platform Noflik Wenje moat bliuwe!’ om te vormen tot ‘Platform Trynwâlderein’. De komende maanden wil het platform meningsvorming over ouderenzorg stimuleren.

Platform Trynwâlderein

Platform Trynwâlderein bestaat uit vertegenwoordigers van Trynwâldster maatschappelijke organisaties (zie onderaan deze tekst voor de deelnemers). Het platform wil een Trynwâldster vrijwilligersorganisatie voor ouderenzorg realiseren. Een organisatie die er aan bijdraagt dat ouderen, tot aan hun dood, verzorgd in de Trynwâlden kunnen blijven wonen. Tot eind 2020  wordt daartoe het plan ‘Meningsvorming Trynwâlderein‘ uitgevoerd.  Een werkgroep van 5 personen voert dit plan uit en legt over de voortgang ervan verantwoording af aan het platform.

Door hun verbinding met maatschappelijke organisaties in de Trynwâlden vervullen de platformdeelnemers een belangrijke rol als klankbord en meedenker.  Zij  beoordelen de  voortgang die de werkgroep maakt en nemen actief deel aan menings- en besluitvorming m.b.t. dit plan. Platformdeelname kan op 3 manieren: 

 1. Via reacties per email.
 2. Door fysieke aanwezigheid tijdens vergaderingen.
 3. Door een combinatie van bovenstaande.

Werkgroep Trynwâlderein

De “Werkgroep Trynwâlderein’ bestaat uit 5 personen en voert het in mei aangenomen plan ‘Meningsvorming Trynwâlderein’ uit. De werkgroep rapporteert regelmatig aan het platform over de voortgang en zoekt actief samenwerking met vrijwilligers en maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en welzijn voor ouderen (zie Sociale Kaart Ouderenzorg Trynwâlden). De werkgroep maakt gebruik van de diensten van de gemeentelijke welzijnsorganisatie KEaRN.

Beperkte taak

De meningsvorming over ouderenzorg  wordt afgesloten met een ‘Vrijwilligersconferentie’. Daar  wordt besloten of, en zo ja hoe, verder wordt gegaan.

Deelnemers ‘Platform Trynwâlderein’

‘Platform Trynwâlderein’ kent momenteel (15 juni) onderstaande deelnemers. We streven naar uitbreiding met nog 4 maatschappelijke organisaties.

 1. Dorpsbelang Oentsjerk (Niek Hagoort en Albert Schaafsma)
 2. Dorpsbelang Mûnein/Readsjerk (Uitzen de Vries)
 3. Dorpsbelang Aldtsjerk (Jan Klompmaker)
 4. Dorpsbelang Gytsjerk (Jaap Brouwer)
 5. Dorpsbelang Ryptsjerk (Simon Trommel)
 6. Dorpsbelang Tytsjerk (vacature)
 7. Dorpsbelang Wyns/Bartlehiem (Jan Bout)
 8. Zakenclub Trynwâlden (adviserend, Tjikke Krijgsman)
 9. Protestantse Gemeente Trynwâlden (Griet Braaksma)
 10. Maatschappelijk Vervoer Trynwâlden (Harri Altena)
 11. Huisartsenmaatschap Trynwâlden (Gerke Boersma)
 12. Senioren Adviesraad Tytsjerksteradiel (Nini Brink)
 13. Harke Heida (persoonlijke titel, secretaris)
 14. Dick Provoost (persoonlijke titel, voorzitter)

Samenstelling ‘Werkgroep Trynwâlderein’

De werkgroep die onder toezicht van het platform het plan ‘Meningsvorming Trynwâlderein” uitvoert bestaat uit:

Dick Provoost
Harke Heida
Niek Hagoort
Wieke Stormer
Tytsje Faber

Platform en Werkgroep zijn bereikbaar via de Contactpagina.

Archief

Het archief bevat de vergaderstukken van Platform en Werkgroep. Het archief is met een wachtwoord beveiligd en alleen toegankelijk voor deelnemers aan platform en werkgroep. Klik hier om naar het archief te gaan.