Harseskrabjend naar 168 meningen

Een groep van 11 mensen boog zich op 30 september 2020 op Heemstra State in Oentsjerk als ‘Denktank Trynwâlden’ over de plannen van Trynwâlderein. Hoe haalbaar is ‘Zorg voor elkaar’ en ‘Belangenbehartiging’ binnen een ouderen-voor-ouderen netwerk? De oogst bestond uit 168 meningen. Verzamelt door 2 medewerkers van KEaRN. Een samenvatting.

Na een korte inleiding over Trynwâlderein wordt gevraagd welke factoren aan succes kunnen bijdragen en welke factoren dwars kunnen gaan zitten. Werkgroep Trynwâlderein wordt gevraagd deze meningen ‘in te nemen’ en er niet op te reageren. We horen het volgende:

Meningen over: Wat er dwars kan gaan zitten bij ‘Zorg voor elkaar’

Heeft Trynwâlderein wel voldoende oog voor wat er al in de dorpen al gebeurd? De kerk is bijvoorbeeld erg actief. Er vinden al veel op welzijn gerichte activiteiten voor ouderen plaats en er zijn tal van vrijwilligers en mantelzorgers actief. Als Trynwâlderein daar geen oog voor heeft slaan jullie de plank mis. Het is voor veel mensen niet makkelijk om hulp te vragen noch om uit jezelf hulp aan te bieden. Je moet daarvoor over een drempel. ‘Zorg voor elkaar’ gaat snel op bemoeienis lijken. Mensen ervaren mensen dat als schending van hun privacy. Je laat niet zo makkelijk anderen in je privé-omgeving toe. Dat vraagt veel vertrouwen. ‘Zorg voor elkaar’ kan erg beklemmend voelen. Daar zit niemand op te wachten. Ook de verplichting die ‘vrijwilligerswerk’ met zich meebrengt kan jullie dwars gaan zitten. Veel ‘mensen op leeftijd’ willen juist minder verplichtingen. Zit ‘de oudere’ nog te wachten op bingo en breiwerk?

Meningen over: Wat er dwars kan gaan zitten bij ‘Belangenbehartiging en Beleidsbeïnvloeding’

Allereerst zijn het 2 moeilijke woorden. Eenvoudiger taalgebruik en duidelijker maken wat jullie precies bedoelen komt eerst. Jullie zijn als werkgroep te klein en daardoor kwetsbaar. Te weinig draagkracht en onvoldoende basis voor continuïteit. Ook jullie onbekendheid zal dwars gaan zitten. Er is geen veranderingsbehoefte onder Trynwâldsters. Mensen zijn best tevreden met hoe het nu is. Ook zijn er al veel maatschappelijke organisaties als ‘belangenbehartiger’ actief. Je komt in elkaars vaarwater, dat gaat niet helpen. Beleidsbeïnvloeding is energie vretend. Het levert, behalve ergernis, weinig op. Het is trekken aan een dood paard en zonder een goede financiële basis onhaalbaar.

(Klik op onderstaande afbeeldingen voor grote weergave)

Meningen over: Wat er aan kan bijdragen dat ‘Zorg voor elkaar’ slaagt

Nauwe samenwerking met bestaande initiatieven vergroot jullie kans op slagen. Dat vraagt veel (persoonlijke) aandacht. ‘Zorg voor elkaar’ levert veel mensen een ‘goed gevoel’ op. Zorg vragen en zorg bieden geeft zin aan het leven. Contact met elkaar is erg belangrijk om eenzaamheid te voorkomen. Dat lukt als mensen elkaar gaan vertrouwen. Dat kost tijd. Laten merken dat ‘mensen een vraag waard zijn’ helpt. Het gaat om ‘de kleine dingen die het doen’, dus iedereen kan een bijdrage leveren. Bescheidenheid vergemakkelijkt contact. Dat er zoveel ouderen bijkomen, terwijl het aanbod aan zorg en welzijnsvoorzieningen afneemt, zorgt voor een groeiende noodzaak om het samen te doen. Ook ‘jongeren’ zullen willen bijdragen: ouderen zijn respect en welzijn waard. Goed afstemmen van vraag & aanbod kan hand in hand gaan met het vergemakkelijken van hulp vragen en hulp bieden. Aanbieden van ‘tools’ kan daarvan onderdeel zijn.

Meningen over: Wat kan er aan bijdragen dat ‘Belangenbehartiging en Beleidsbeïnvloeding’ slaagt?

Als werkgroep vormen jullie de spil. Zorg er voor dat jullie goed blijven functioneren. Persoonlijke contacten met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, lokale overheid en zorgverzekeraar zijn belangrijk. Blijf aan de bekendheid van Trynwâlderein werken. Steek veel tijd en energie in ‘Public Relations’ en ga daar lang mee door. Wat jullie willen kost tijd en die tijd moet je nemen. Het is, ook gezien de toekomstverwachting, een zaak van lange adem. Zorg er voor dat je kunt aantonen hoeveel mensen jullie bereiken. En leg een gezonde financiële basis.

Met dank aan:
KEaRN (Monique Hoekstra en Frouwina van Dekken) en de deelnemers aan deze ‘Denktank Trynwâlden’ (Aukje Wesselius, Yolanda van Lunzen, Jan Bout, Oeds Visser, Siepie Tomey, Symkje Elzinga, Anneke Kiewiet, Eeuwe de Vries, Didy Ebbers en Nini Brink).