Trynwâlderein

krachten bundelen

Het aantal ouderen neemt toe. De vraag naar (intensieve) ouderenzorg groeit . De bijdrage van vrijwilligers wordt binnen de ouderenzorg steeds belangrijker. De Trynwâlderein wil er aan bijdragen dat ouderen tot aan hun dood in hun eigen leefomgeving verzorgd kunnen worden. In de buurt. Tussen naasten en familieleden.

Discussiestuk Trynwâlderein

De aanzet tot de Trynwâlderein werd gevormd door het ‘Discussiestuk Trynwâlderein’. In maart 2020 is dit stuk vastgesteld. Het ligt aan de basis van de teksten op deze website en kan binnen de meningsvorming worden meegenomen.

Krachten bundelen

De samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten kent in de Trynwâlden een lange geschiedenis. De Trynwâlderein wil hierbij aansluiten door de krachten van individuen en maatschappelijke organisaties te bundelen en te stimuleren dat ouderen en jongeren zich als vrijwilliger inzetten.

Vraag om zorg vergemakkelijken

Zorg richt zich op het verbeteren of in stand houden van welzijn. Zorg kan nodig zijn bij armoede, ziekte, eenzaamheid of beperkingen. Het kan gaan om een praatje, boodschappen, grasmaaien of gezondheidszorg. De Trynwâlderein wil het vragen om zorg vergemakkelijken en actief bijdragen aan zorgverlening door vrijwilligers.

Buurt-omtinkers en vrijwillige zorgverleners

De Trynwâlderein wil een hecht netwerk van vrijwillige ‘buurt-omtinkers’ opzetten. Een netwerk van herkenbare buurtgenoten waar je met een vraag om zorg op af kunt stappen. Vrijwillige omtinkers die, rekening houdend met privacy, naar de zorgbehoefte van oudere buurtgenoten kunnen informeren. Omtinkers die in samenwerking met beroepskrachten Vraag & Aanbod op elkaar afstemmen en die een beroep kunnen doen op vrijwillige zorgverleners van de Trynwâlderein.

Meningen gezocht

Onze ideeën over de Trynwâlderein zijn niet in beton gegoten. Tot november 2020 nodigen we vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, zorgverleners, welzijnswerkers en zorgorganisaties uit om kritisch mee te denken. We doen dit via dorpskranten, website, koffiegesprekken, interviews, online-bijeenkomsten en email.

Vrijwilligersconferentie

Eind 2020 willen we tijdens een ‘Vrijwilligersconferentie Trynwâlderein’ alle meningen bespreken. Dan beslissen we of, en hoe, de organisatie van een Trynwâlderein kan worden opgepakt.

Vragen? Ideeën? Kritiek?

Neem contact op met de  ‘Werkgroep Trynwâlderein’. Dat kan op de volgende manieren:

Bel ons
Dick Provoost (06 4783 76787)
Harke Heida (06 1119 1720)
Niek Hagoort (06 2217 2824)
Tytsje Faber (06 5094 8192)
Wieke Stormer (06 3820 1008)

Nodig ons uit: Bel of neem contact op via ons Contactformulier
Kijk op de website: https://trynwalderein.nl
Mail ons: via ons Contactformulier
Drop je idee: in onze digitale ideeënbus
Overleg online: regel online overleg tot max. 25 personen
Ontvang ons Nieuws per mail: neem een gratis abonnement

Ken je mensen in jouw buurt die in ouderenzorg of vrijwilligerswerk zijn geïnteresseerd?  Vertel hen over onze website!

Je mening is van harte welkom.
Denk met ons mee!