Dossiers

Op deze pagina vindt je dossiers in pdf-formaat en links naar websites die i.v.m. ouderenzorg en vrijwilligerswerk van belang zijn.

Trynwâlderein & Trynwâlden

Discussiestuk Trynwâlderein maart 2020
Plan Trynwâlderein
Presentatie-Tirza-Zorg-en-Welzijn
Onderzoek Trynwâlden & Heemstra State 2019
Onderzoek Trynwâlden & Heemstra State (samenvatting)
Geschiedenis Skewiel
Samen met Ouderen zorg opbouwen

Vrijwilligerswerk & Gemeenschapskracht

KEaRN: Welzijnsorganisatie Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel (website)
Landelijk Netwerk Bewonersinitiatieven (website)
Vereniging voor Actieve Bewonersgroepen (website)
Nationaal_Convenant_Gemeenschapskracht_2.0-2019.pdf
Brochure Gemeenschapskracht.pdf
Hoe-maak-je-een-Sociale-Basisinfrastructuur-2020.pdf
Bewonersinitiatieven, Buurtwerk en Ouderenzorg
Blogreeks: Community Building en Ouderen
Handleiding-Lokaal-Samenwerken
Vrijwilligers aantrekken is een kunst
ABCD Wijkontwikkeling op eigen kracht
De oudere vrijwilliger beschouwd

Ontwikkelingen ouderenzorg

Toekomst Ouderenzorg Friesland: Vraag & Aanbod (voorjaar 2020)
Actiz witboek: Uitdagingen Zorg, Wonen en Ouderen (voorjaar 2020)
Visie op Zorg in 2025 van Zorgondernemers Actiz
Toekomstverkenning Volksgezondheid 2018
Participatie van ouderen (onderzoek)
Pact-voor-de-ouderenzorg
Infographic-zorgkloof
Oma-blijft-in-eigen-buurt
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

 

Omtinkers

Handleiding integrale clientondersteuning
Lezing Skewiel Foeke de Jong
Omtinker, meitinker of ouderenadviseur?
Seker & Sûn (documentenstudie)
Indicatiestelling door Omtinkers

Medezeggenschap in de zorg

Zorg&Zeggenschap-2020-nr.51
Handleiding Inspraak WMCZ-2020
Werkplan Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Handreiking Verbouw voor Clientenraden
Eenvoudige Samenvatting Inspraak & Medezeggenschap 2020

Wetgeving & Ouderenzorg

Wet Medezeggenchap Clienten Zorginstellingen 2018 (WMCZ)
Nota van Toelichting op WMCZ-2018
Wet Elektronische Verwerking Gegevens
De-Wet-Zorg-en-Dwang-Achtergrondinformatie
Hoe maak ik gebruik van Wmo
Beleidsregels_indicatiestelling_Wlz_2020
Medische Zorg in Kleinschalige Woonzorginstellingen
Kwaliteitskader+Verpleeghuiszorg
Gemeenschappelijk-wonen-ouderen-Movisie
Eisen-Kleinschalige-Woonvorm-Dementie

Ouderen en Wonen

Wat-hebben-thuiswonende-senioren-nodig-Fries-Sociaal-Planbureau-2020.pdf
Whitepaper-langer-thuis-wonen
Stimuleringsregeling Wonen en Zorg 2019
Stimuleringsregeling Wonen en Zorg 2020 (wijzigingen)
Rapport Oud en zelfstandig in 2030 (cie. Bos)
Samenvatting Oud en zelfstandig in 2030 (cie. Bos)
Infographic Oud en zelfstandig in 2030 (cie. Bos)
Reactie LOC (cliëntenraden) op Oud en zelfstandig (cie. Bos)

Zorg en kosten (ZIN, PGB en WMO)

Zelf_PGB_zorg_inkopen_in_6_stappen_2020
Vergoedingenlijst PGB 2019
Tarieventabel-PGB-WLZ
Gewenste Vaardigheden PGB-houders

Ouderdomsziekten

Trends in verpleeghuiszorg voor mensen met dementie
Factsheet dementie per gemeente