Documentatie

Op deze pagina vindt je dossiers in pdf-formaat en links naar websites die i.v.m. ouderenzorg en vrijwilligerswerk van belang zijn.

Gevolgen vergrijzing

Thuiswonende Senioren (januari 2020)
Regiobeeld-Zorg Friesland (juli 2021)
Regiobeeld Noordoost Friesland (september 2020)
Overzichtstudie-ouderen-van-de-toekomst
Kiezen voor houdbare zorg Mensen+Middelen+Maatschappelijk draagvlak (WRR 15-09-2021)
Kiezen voor houdbare zorg (samenvatting WRR rapport september 2021)
Bevolking 2050 in beeld (april 2021)
De derde levensfase het geschenk van de eeuw (januari 2020)

Trynwâlderein & Trynwâlden

Voorlopige Opzet Ondersteuningsorganisatie Trynwalderein
Discussiestuk Trynwâlderein maart 2020
Presentatie-Tirza-Zorg-en-Welzijn
Onderzoek Trynwâlden & Heemstra State 2019
Onderzoek Trynwâlden & Heemstra State (samenvatting)
Geschiedenis Skewiel
Samen met Ouderen zorg opbouwen

Sociaal Domein Tytsjerksteradiel

Startnotitie visie sociale basis
Concept-visie Sociale Basis Tytsjerksteradiel (september 2021)
KEaRN: Welzijnsorganisatie Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel (website)
Belevingsonderzoek Wmo 8KTD

Vrijwilligerswerk & Gemeenschapskracht

De dorpse doe-democratie (2016)
Landelijk Netwerk Bewonersinitiatieven (website)
Vereniging voor Actieve Bewonersgroepen (website)
Nationaal_Convenant_Gemeenschapskracht_2.0-2019.pdf
Brochure Gemeenschapskracht.pdf
Hoe-maak-je-een-Sociale-Basisinfrastructuur-2020.pdf
Bewonersinitiatieven, Buurtwerk en Ouderenzorg
Blogreeks: Community Building en Ouderen
Handleiding-Lokaal-Samenwerken
Vrijwilligers aantrekken is een kunst
ABCD Wijkontwikkeling op eigen kracht
De oudere vrijwilliger beschouwd

Ferbiners & Omtinkers

Handleiding integrale clientondersteuning
Lezing Skewiel Foeke de Jong
Omtinker, meitinker of ouderenadviseur?
Seker & Sûn (documentenstudie)
Indicatiestelling door Omtinkers
Grenzen verkennen: Over grenzen tussen formele en informele zorg

Ontwikkelingen Welzijn & Zorg ouderen

Advies-Oud-en-zelfstandig-in-2030-Een-reisadvies
Regiobeeld Friesland: Toekomst Ouderenzorg Vraag & Aanbod (voorjaar 2020)
Actiz witboek: Uitdagingen Zorg, Wonen en Ouderen (voorjaar 2020)
Visie op Zorg in 2025 van Zorgondernemers Actiz
Toekomstverkenning Volksgezondheid 2018
Participatie van ouderen (onderzoek)
Pact-voor-de-ouderenzorg
Infographic-zorgkloof
Oma-blijft-in-eigen-buurt
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Ouderen en Wonen

Wat-hebben-thuiswonende-senioren-nodig-Fries-Sociaal-Planbureau-2020.pdf
Whitepaper-langer-thuis-wonen
Stimuleringsregeling Wonen en Zorg 2019
Stimuleringsregeling Wonen en Zorg 2020 (wijzigingen)
Rapport Oud en zelfstandig in 2030 (cie. Bos)
Samenvatting Oud en zelfstandig in 2030 (cie. Bos)
Infographic Oud en zelfstandig in 2030 (cie. Bos)
Reactie LOC (cliëntenraden) op Oud en zelfstandig (cie. Bos)

Medezeggenschap in de zorg

Zorg&Zeggenschap-2020-nr.51
Handleiding Inspraak WMCZ-2020
Werkplan Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Handreiking Verbouw voor Clientenraden
Eenvoudige Samenvatting Inspraak & Medezeggenschap 2020

Wetgeving & Ouderenzorg

Wet Medezeggenchap Clienten Zorginstellingen 2018 (WMCZ)
Nota van Toelichting op WMCZ-2018
Wet Elektronische Verwerking Gegevens
De-Wet-Zorg-en-Dwang-Achtergrondinformatie
Hoe maak ik gebruik van Wmo
Beleidsregels_indicatiestelling_Wlz_2020
Medische Zorg in Kleinschalige Woonzorginstellingen
Kwaliteitskader+Verpleeghuiszorg
Gemeenschappelijk-wonen-ouderen-Movisie
Eisen-Kleinschalige-Woonvorm-Dementie

Zorg en kosten (ZIN, PGB en WMO)

Friese-gezondheidszorg-2020 (De Friesland 2014)
Friese-anderhalvelijnszorg (De Friesland 2014)
Zelf_PGB_zorg_inkopen_in_6_stappen_2020
Vergoedingenlijst PGB 2019
Tarieventabel-PGB-WLZ
Gewenste Vaardigheden PGB-houders

Ouderdomsziekten

Trends in verpleeghuiszorg voor mensen met dementie
Factsheet dementie per gemeente
Advies-Oud-en-zelfstandig-in-2030-Een-reisadvies
Regiobeeld Friesland: Toekomst Ouderenzorg Vraag & Aanbod (voorjaar 2020)
Actiz witboek: Uitdagingen Zorg, Wonen en Ouderen (voorjaar 2020)
Visie op Zorg in 2025 van Zorgondernemers Actiz
Toekomstverkenning Volksgezondheid 2018
Participatie van ouderen (onderzoek)
Pact-voor-de-ouderenzorg
Infographic-zorgkloof
Oma-blijft-in-eigen-buurt
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Ouderen en Wonen

Wat-hebben-thuiswonende-senioren-nodig-Fries-Sociaal-Planbureau-2020.pdf
Whitepaper-langer-thuis-wonen
Stimuleringsregeling Wonen en Zorg 2019
Stimuleringsregeling Wonen en Zorg 2020 (wijzigingen)
Rapport Oud en zelfstandig in 2030 (cie. Bos)
Samenvatting Oud en zelfstandig in 2030 (cie. Bos)
Infographic Oud en zelfstandig in 2030 (cie. Bos)
Reactie LOC (cliëntenraden) op Oud en zelfstandig (cie. Bos)

Medezeggenschap in de zorg

Zorg&Zeggenschap-2020-nr.51
Handleiding Inspraak WMCZ-2020
Werkplan Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Handreiking Verbouw voor Clientenraden
Eenvoudige Samenvatting Inspraak & Medezeggenschap 2020

Wetgeving & Ouderenzorg

Wet Medezeggenchap Clienten Zorginstellingen 2018 (WMCZ)
Nota van Toelichting op WMCZ-2018
Wet Elektronische Verwerking Gegevens
De-Wet-Zorg-en-Dwang-Achtergrondinformatie
Hoe maak ik gebruik van Wmo
Beleidsregels_indicatiestelling_Wlz_2020
Medische Zorg in Kleinschalige Woonzorginstellingen
Kwaliteitskader+Verpleeghuiszorg
Gemeenschappelijk-wonen-ouderen-Movisie
Eisen-Kleinschalige-Woonvorm-Dementie

Zorg en kosten (ZIN, PGB en WMO)

Zelf_PGB_zorg_inkopen_in_6_stappen_2020
Vergoedingenlijst PGB 2019
Tarieventabel-PGB-WLZ
Gewenste Vaardigheden PGB-houders

Ouderdomsziekten

Trends in verpleeghuiszorg voor mensen met dementie
Factsheet dementie per gemeente